Aby skontaktować się z administratorem strony Crib.pl pisz na adres: 24sell@gmail.com. Na tej stronie prowadzimy bloga z nowościami w portalu Crib.pl oraz informacjami na temat nowych projektów, ogłoszeń o pracę etc.

Witam wszystkich w portalu Crib.pl

Portal jest zbiorem witryn internetowych o zróżnicowanej tematyce, jednak szczególnie skupiającym się na tematyce edukacyjnej. Naszymi sztandarowymi produktami są strony poświęcone językom: hiszpańskiemu, angielskiemu oraz streszczeniom lektur szkolnych dla liceum i gimnazjum.

Portal powstał w 2008 roku.

Zapraszamy na Apple Bloga pod adresem:
Apple w Crib.pl

Logowanie

Oferty Pracy

Aktualne oferty pracy:

  • Student/studentka filologii francuskiej
    Do pracy zdalnej przy pisaniu artykułów z gramatyki języka francuskiego.
  • Student/studentka filologii niemieckiej
    Do pracy zdalnej przy pisaniu artykułów z gramatyki języka niemieckiego.
  • Student/studentka filologii polskiej
    Do pracy zdalnej przy pisaniu opracowań i streszczeń lektur szkolnych.

Więcej szczegółów na mailu:
24sell@gmail.com